rok 2023

  1. Dotaz: Vykonávají Vaši zaměstnanci souběžné práce na základě více pracovních poměrů nebo dohod (například DPP a DPČ), které jsou stejného druhu nebo přímo souvisí s výkonem práce na HPP? Například dohody týkají se lektorů při školení zaměstnanců, cvičení leteckých záchranářů, účast na cvičení hromadného neštěstí, atd…

Odpověď: Nevykonávají.

  1. Dotaz: Zasahovala ZZS ÚK v období mezi 11.9.2023-17.9.2023 v oblasti Hřenska a Národního parku České Švýcarsko u úmrtí příslušníka cizího státu?

Odpověď: Ano.

Dotaz: Zasahoval v těchto případech i vrtulník záchranné služby?

Odpověď: Ano

rok 2022

  1. Dotaz: Výjezdové stanoviště Klíny. V případě výjezdů nejvyšší stupně naléhavosti do této oblasti, kdy je vyslána zpravidla posádka Rychlé lékařské pomoci, z jakých stanovišť ZZS je výjezd do této oblasti realizován?

Odpověď: Vždy se používá v dané situaci nejbližší dostupná posádka, dle indikace ev. též letecká výjezdová skupina.

Dotaz: Proč není na tomto stanovišti Klíny zajištěn nepřetržitý 24/h provoz, případně zda se do budoucna plánuje?

Odpověď: Provoz VZ Klíny je dle plánu plošného pokrytí, který zpracovává zřizovatel.

Dotaz: Zasahuje posádka VZ Klíny v případě potřeby i na území sousedního státu, tj. Německa?

Odpověď: Všechny posádky mohou v případě potřeby zasahovat na území Německa v souladu s Ujednání o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb a to na vyžádání protistrany při akutním vyčerpání sil a prostředků.

  1. Dotaz: Vaše ZZS Ústeckého kraje jako jediná v ČR neuplatňuje RV systém, kdy lékař v malém osobním autě je k dispozici několika posádkám RZP a je tak účelně využíván v celém systému přednemocniční neodkladné péče. (není blokován v posádce RLP po celou dobu výjezdu). V současné době toto využíváte na stanovišti pouze v Rumburku. Uvažujte v budoucnu o rozšíření provozu RV plošně v celém kraji a jaké důvody brání tomu, že systém RV nebyl v kraji uplatněn?

Odpověď: RV systém používáme, jednak na výjezdové základně (VZ) v Rumburku, také na dalších základnách – t.č. VZ Ústí nad Labem, VZ Teplice, VZ Most a VZ Litoměřice. Rozmístění a systém našich sil a prostředků závisí na plánu plošného pokrytí, který vyhotovuje náš zřizovatel, a tento plán se v čase vyvíjí dle aktuálního vývoje požadavků na naše služby.

  1. Dotaz: Operační středisko – Kolik pracovníků v denní/noční směně obsluhuje provoz tísňové linky 155 a jaké je složení těchto pracovníků? (operátor/vedoucí směny/lékař na telefonu apod.)

Odpověď: Všichni operátoři Zdravotnického operačního střediska jsou kvalifikovaní zdravotničtí záchranáři, v denní směně pracuje sedm těchto operátorů, v noční směně pracuje pět operátorů. Z toho pro obsluhu tísňové linky 155 (tzn. Přijetí tísňové výzvy) je v denním režimu vyčleněno pět operátorů, v nočním tři operátoři. Zbylí operátoři zajišťují vlastní operační řízení výjezdových skupin.

  1. Dotaz: Škodní události – Kolik škodních událostí bylo v rámci odpovědnosti za škodu se zaměstnanci řešeno v roce 2020?

Odpověď: Se zaměstnanci bylo řešeno 22 škod.

Dotaz: O jaké škody se jednalo? Kolik bylo řešeno škod a v jaké výši? Jednalo se o škody na vozidle, kancelářské technice, svěřených hodnotách či to byly škody ostatní?

Odpověď: Jednalo se o 21 škod na vozidlech a 1 škoda ostatní.

Dotaz: Jaká byla v roce 2020 výše škody předepsaná zaměstnancům k úhradě?

Odpověď: Předpis úhrady zaměstnancům byl v roce 2020 = 185288 Kč.

Dotaz: Nabízíte zaměstnancům možnost sjednat vaším prostřednictvím Pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli?

Odpověď: Ne. Příspěvková organizace nemůže být zprostředkovatelem pojištění zaměstnanců.