Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje získala statut Odborného pracoviště Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Stalo se tak k příležitosti konání prvních státních závěrečných zkoušek v bakalářském studijním programu Zdravotnické záchranářství, které se uskutečnily na Zdravotnické záchranné službě v Ústí nad Labem.

Dne 19. června 2023 byla u příležitosti konání státních závěrečných zkoušek budoucích zdravotnických záchranářů podepsána za účasti děkana Fakulty zdravotnických studií UJEP Zdeňka Havla a ředitele Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Petra Bureše smlouva o vzájemné spolupráci, jejíž součástí je udělení statutu Odborného pracoviště Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. „Udělení statutu Odborného pracoviště je vyústěním čtyřleté vzájemné spolupráce mezi FZS UJEP a ZZS ÚK, jejímž výsledkem je dostupné a kvalitní vzdělávání zdravotnických záchranářů v Ústeckém kraji“, uvedl děkan Zdeněk Havel.

Součástí velmi úzké spolupráce s Fakultou zdravotnických studií jsou mimo pedagogické činnosti také výzkumné aktivity, na kterých se podílí záchranáři s akademickými pracovníky fakulty. Podle ředitele ZZS ÚK Petra Bureše je vzájemná spolupráce svojí kvalitou a zapojením zaměstnanců ZZS ÚK v kontextu České republiky naprosto ojedinělá.

Pro Ústecký kraj znamená vzájemná spolupráce jistotu v dostupnosti zdravotnických záchranářů pro potřeby jak ZZS ÚK, tak nemocnic, ve kterých záchranáři mohou pracovat především na odděleních urgentního příjmu a intenzivní medicíny.

Společné výzkumné projekty ZZS ÚK a FZS UJEP

  • ÚK 23/SML2104/SOPD/PIT – Profesní stres u záchranářů a 3D virtuální realita
  • UJEP-SGS-2023-72-001-2 – Analýza vlivu pandemie COVID-19 na výskyt sebevražedného jednání u pacientů ošetřených Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje.
  • UJEP-SGS-2022-72-001-2 – Fyzické omezení pacienta v pronační poloze a jeho vliv na dynamické spirometrické parametry a koncentraci end tidal C02 – pilotní studie
  • UJEP-IGA-JR-2021-72-007-2 – Objektivizace stresové reakce při používání osobních ochranných pracovních prostředku u nelékařských zdravotnických pracovníku v přednemocniční neodkladné péči v době pandemie onemocnění
  • IGA FZS UJEP – Objektivizace změn koncentrace vydechovaného oxidu uhličitého a spirometrických parametrů při používání osobních ochranných pomůcek u nelékařských zdravotnických pracovníků v přednemocniční neodkladné péči v době pandemie onemocnění COVID-19