Nahlédněte blíže do života našich záchranářů skrze zpravodaj Záchranka. Dvakrát ročně vychází v časopiseckém formátu přehled kulturních, sportovních a odborných aktivit uskutečněných na naší záchrance. Pravidelně v něm můžete nalézt představení jednotlivých výjezdových základen, zajímavé příběhy našich zaměstnanců, provozní záležitosti, historii osobností z medicíny nebo doporučení pro návštěvu zajímavých lokalit v Ústeckém kraji.

Archiv zpravodaje

Rok 2023
2023-02 Zpravodaj ZZS ÚK – prosinec 2023
2023-01 Zpravodaj ZZS ÚK – červenec 2023

Rok 2022
2022-02 Zpravodaj ZZS ÚK – prosinec 2022
2022-01 Zpravodaj ZZS ÚK – červenec 2022

Rok 2021
2021-02 Zpravodaj ZZS ÚK – prosinec 2021
2021-01 Zpravodaj ZZS ÚK – květen 2021

Rok 2020
2020-03 Zpravodaj ZZS ÚK – prosinec 2020