Staň se jedním z nás. Jsme moderní organizací poskytující přednemocniční neodkladnou péči v rozmanitém a krásném kraji. V péči o pacienty používáme moderní přístrojové a materiální vybavení. Dbáme na péči poskytovanou podle zásad Evidence Based Medicine. Klademe důraz na přátelské pracovní prostředí a postgraduální vzdělávání. Jsme Odborným pracovištěm Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Systematicky se věnujeme výzkumu v přednemocniční neodkladné péči. Podporujeme odborný růst našich zaměstnanců.

Aktuálně hledáme lékaře, zdravotnické záchranáře a řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby.