Staň se jedním z nás. Jsme moderní organizací poskytující přednemocniční neodkladnou péči v rozmanitém a krásném kraji. V péči o pacienty používáme moderní přístrojové a materiální vybavení. Dbáme na péči poskytovanou podle zásad Evidence Based Medicine. Klademe důraz na přátelské pracovní prostředí a postgraduální vzdělávání. Jsme Odborným pracovištěm Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Systematicky se věnujeme výzkumu v přednemocniční neodkladné péči. Podporujeme odborný růst našich zaměstnanců.

Aktuálně hledáme lékaře, zdravotnické záchranáře a řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby.

S účinností od 1.4.2024 organizace poskytuje zaměstnanci náborový příspěvek s účinností této přílohy dle dané pozice a výše:

  • Lékař výše 200 000,00 Kč
  • Zdravotnický záchranář výše 100 000,00 Kč
  • Řidič výše 20 000,00 Kč

Podmínkou poskytnutí náborového příspěvku je uzavření Smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi poskytovatelem a zaměstnancem. Podmínkou je nástup na nezkrácenou pracovní dobu, tedy na tzv. plný pracovní úvazek a zároveň setrvání v pracovním poměru nejméně po dobu pěti let.