Domů / Zdravotnické operační středisko (ZOS)

Zdravotnické operační středisko (ZOS)

Důležité pracoviště záchranné služby, které řídí a koordinuje činnost všech výjezdových posádek ZZS a poskytování přednemocniční neodkladné péče v kraji.

Jeho hlavními úkoly jsou zejména:

  • kvalifikovaný příjem tísňových volání na číslo 155 i výzev převzatých od ostatních složek IZS – hasičů, policie…
  • vyhodnocení stupně naléhavosti a rozhodnutí o nejvhodnějším řešení tísňové výzvy podle zdravotního stavu pacienta
  • rozhodování o vyslání výjezdové skupiny
  • operační řízení výjezdových skupin
  • poskytnutí instrukcí k zajištění první pomoci na místě svědky události, je-li to třeba
  • spolupráce a komunikace s cílovými poskytovateli akutní lůžkové péče, s ostatními ZOS nebo s ostatními složkami IZS
  • další koordinační a řídící činnost v případě mimořádné události nebo hromadného neštěstí

V situaci, kdy zavoláte na tísňovou linku ZZS přebírá tísňovou výzvu operátor ZOS, který je kvalifikovaným zdravotníkem se specializovaným studiem v intenzivní péči.

Jak funguje ZOS

ZOS využívá moderní technologie – výpočetní, informační a spojovací techniku. Ve chvíli, kdy jsou základní údaje k dispozici, zpracovává výzvu další dispečer a ihned vysílá nejvhodnější výjezdovou skupinu ZZS. Na základě vyhodnocení naléhavosti výzvy je vyslána buď posádka vedená lékařem, nebo zdravotnickým záchranářem.Přidělením výzvy konkrétní výjezdové skupině dojde automaticky k její aktivaci – prozvoněním služebních telefonů i radiostanice; v mapovém podkladu na stanovišti i na terminálu GPS navigace v konkrétním voze se zobrazí místo zásahu. Dispečer má možnost sledovat okamžitou polohu vozu i jeho okamžitý stav (cesta k zásahu, práce na místě, transport pacienta, předání). Ke komunikaci s posádkami slouží analogová radiová síť, systém Matra, nebo služební mobilní telefony.

I po vyslání výjezdové skupiny může s Vámi operátor pokračovat nepřetržitě v hovoru a poskytovat instrukce v případě, že je třeba poskytnout neodkladnou první pomoc ještě před příjezdem posádky. Jedná se zejména o situace, kdy je postižený v bezprostředním ohrožení života (bezvědomí, zástava oběhu, masivní krvácení) a kdy mu hrozí nebezpečí z prodlení; čím dříve budou provedeny neodkladné úkony, tím je jeho šance na přežití

Práce na ZOS je pro zdravotníky velice náročná – musí se kvalifikovaně a v časovém tlaku rozhodovat jen na základě ústního sdělení volajícího, aniž by měli možnost pacienta vidět či jej dokonce podrobně vyšetřit. Jediné, na co se musejí spolehnout je volající partner na druhé straně telefonu, systém cílených otázek a vlastní sluch, úsudek a zkušenost.

Operátoři ZOS pracují ve dvanáctihodinových směnách, přes den jich je ve směně 7, v noci 5; za 24 hodin přijmou v průměru 500 hovorů, z nichž asi 200 vede k vyslání posádky záchranné služby. Všechny hovory na tísňové lince jsou ze zákona nahrávány a archivovány po dobu 5 let.

Využívejte, prosím, tísňovou linku záchranné služby jen v těch případech, kdy se jedná skutečně o pomoc osobám se závažným postižením zdraví nebo těm, kteří jsou v ohrožení života.

  • Vedoucí záchranář ZOS: Pavel Šebesta, DiS