Zdravotnické operační středisko je centrálním pracovištěm operačního řízení, které pracuje v nepřetržitém režimu. Zdravotnické operační středisko je centrem tísňové komunikace na národní tísňovou linku 155 v rámci Ústeckého kraje.

Operačním řízením se pro účely tohoto zákona rozumí zejména:

 • příjem a vyhodnocení tísňové komunikace,
 • převzetí a vyhodnocení výzev a vyrozumění přijatých od základních složek integrovaného záchranného systému (HZS, Policie ČR) a od orgánů krizového řízení,
 • vydávání pokynů výjezdovým skupinám na základě přijatých tísňových výzev,
 • poskytování instrukcí k zajištění první pomoci prostřednictvím sítě elektronických komunikací, je-li nezbytné poskytnout první pomoc do příjezdu výjezdové skupiny na místo události,
 • spolupráce s ostatními zdravotnickými operačními středisky, pomocnými operačními středisky a operačními a informačními středisky integrovaného záchranného systému,
 • zajišťování komunikace mezi poskytovatelem zdravotnické záchranné služby a poskytovateli akutní lůžkové péče,
 • koordinace předávání pacientů cílovým poskytovatelům akutní lůžkové péče,
 • koordinace přepravy pacientů neodkladné péče mezi poskytovateli zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách.
 • další koordinační a řídící činnost v případě mimořádné události nebo hromadného neštěstí

Jak funguje ZOS

ZOS ZZS ÚK pracuje v tzv. sekvenční provozu, je rozdělen příjem tísňové výzvy na lince 155 od operačního řízení výjezdových skupiny ZZS ÚK. Operátor, který odebírá tísňové výzvy se věnuje odběru výzev. Dispečer, který se věnuje operačnímu řízení výjezdových skupin ZZS ÚK neodebírá tísňové výzvy, řídí, vysílá a komunikuje s členy výjezdových skupin. Díky tomuto je výjezdová skupina vyslána již během hovoru, operátor komunikuje s volající a zjišťuje podstatné a validní informace, dispečer již během hovoru operátora vysílá výjezdové skupiny.

ZOS využívá moderní technologie – výpočetní, informační a spojovací techniku. Technologie pomáhají operátorům tísňových linek nejen s lokalizací volajících, ale i jejich dalším každodenním činnostem v komunikaci s pacienty, ostatními složkami Integrovaného záchranného systému (IZS) i ostatními složkami jako je Horská služba a v neposlední řadě i v komunikaci s cílovými poskytovateli akutní lůžkové péče-nemocnicemi.

Operátoři ZOS z prostor operačního střediska v Ústí nad Labem nikam nevyjíždí, věnují se odběru tísňových výzev a operačnímu řízení. Na místa události jsou vysílány výjezdové skupiny rozmístěné dle platné legislativy na území celého Ústeckého kraje.

Součástí odběru tísňové výzvy na lince 155 je:

 • lokalizace volajícího – zjištění adresy nebo místa odkud volá, je nejzásadnější a nejdůležitější informace, bez které nelze na místo události vyslat výjezdové skupiny,
 • poskytování telefonicky asistované první pomoci nebo neodkladné resuscitace do příjezdu výjezdových skupin na místo události, pokud to provozní situace dovolí,
 • vyhodnocení naléhavosti výzvy je indikováno vyslání správné výjezdové skupiny:
  •  RV/RLP, LVS výjezdová skupina vedená lékařem,
  • RZP výjezdová skupiny vedena zdravotnickým záchranářem.
 • komunikace s pracovníky cílových poskytovatelů akutní lůžkové péče-nemocnicemi a komunikace s ostatními složkami IZS

Dispečer vysílá výjezdové skupiny dle indikace a naléhavosti. Naléhavost a indikaci hodnotí dle platné legislativy operátor při odebírání hovoru na lince 155. Dispečer vysílá výjezdové skupiny ze softwaru (SW) operačního řízení plně elektronicky, po přidělení výjezdu výjezdové skupině dojde k aktivaci nejvhodnější výjezdové skupiny cestou prozvonění na mobilní telefon a ruční radiostanice, dále odesláním informací o zásahu, o tom co se stalo do základnového PC umístěného na každé jednotlivé výjezdové základně a do navigace v sanitním vozu a nakonec do tabletu výjezdové skupiny.

Dispečer má k dispozici sledování všech výjezdových skupin v mapových podkladech v SW GIS.

Dispečeři mají možnost komunikovat s výjezdovými skupinami pomocí radiostanic (analogových nebo digitálních), mobilních telefonů nebo pomocí komunikačních programů uzpůsobených pro přenos citlivých zdravotních údajů.

Práce na ZOS je na Zdravotnické záchranné službě jedna z nejnáročnějších– musí se kvalifikovaně a v časovém tlaku rozhodovat jen na základě sdělení volajícího. Za využití moderních technologií mají operátoři možnost se na místo události spojit video hovorem, který inicializuje operátor ZOS. Pro uskutečnění video hovoru musí být splněna řada podmínek, například. více svědků na místě události, kteří disponují chytrým mobilním telefonem s datovým připojením, aj.

Operátoři ZOS pracují ve dvanáctihodinových směnách, na denní směně je přítomno 7 pracovníků, na noční směně 5 pracovníků. Z tohoto počtu se vždy 2 pracovníci podílejí na operačním řízení výjezdových skupin a zbytek jako operátoři na lince 155.

Vývoj počtu přijatých hovorů na lince 155 v posledních letech.

Za rok 2022 operátoři přijali 149.973 hovorů, což je v průměru 410,9 za 24 hodin a bylo realizováno 105.095 výjezdů, což je v průměru 288 výjezdů za 24 hodin.

Všechny hovory na tísňové lince 155 jsou ze zákona nahrávány a archivovány po dobu 24 měsíců ode dne pořízení.

Využívejte, prosím, tísňovou linku záchranné služby jen v těch případech, kdy se jedná skutečně o pomoc osobám se závažným postižením zdraví nebo těm, kteří jsou v ohrožení života.

 • Vedoucí záchranář ZOS: Pavel Šebesta, DiS