financni_hospodareni_2012

financni_hospodareni_2013

financni_hospodareni_fondy_2013

financni_hospodareni_2014

financni_hospodareni_2015

Controlling_k_31.12.2016

Tvorba_a_cerpani_z_fondu_investic_k_31.12.2016

Tvorba_a_cerpani_z_rezervniho_fondu_k_31.12.2016

Financni_hospodareni_prispevkovych_organizaci_UK_k_31.12.2017

Financni_hospodareni_prispevkovych_organizaci_UK_k_31.12.2018

Financni_hospodareni_prispevkovych_organizaci_UK_k_31.12.2019_report_Controlling

Finanční hospodaření příspěvkových organizací ÚK k 31.12.2020

Finanční hospodaření příspěvkových organizací ÚK k 31.12.2021