Vítám vás na stránkách Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

Jsme společností profesionálů, kteří jdou společně za jedním cílem. A tím je, za podpory našeho zřizovatele, co nejlépe poskytovat vysoce kvalitní přednemocniční neodkladnou péči na území Ústeckého kraje. Již dvě desetiletí jsme vaším partnerem v těžkých životních situacích. Jsme organizací, která má při zachování kontinuity současného stavu sílu a předpoklady být moderní společností 21. století.

Nejcennější komoditou v naší organizaci jsou lékaři, zdravotničtí záchranáři, řidiči vozidel zdravotnické záchranné služby a administrativní pracovníci. Lidé, kteří jsou nepřetržitě připraveni vám poskytnout pomocnou ruku v nelehkých životních situacích. Vytváření optimálních podmínek pro jejich práci je nezbytným úkolem pro udržení a zvyšování kvality poskytované péče.

A jaké, že to jsou podmínky? Především se jedná o optimalizaci návaznosti přednemocniční neodkladné péče na péči nemocniční, a to na úrovni organizační, technologické, ale i na úrovni personální spolupráce.  Dále je to stabilní pracovní kolektiv s dostupností moderního medicínského vybavení či udržitelnost nastavené obnovy vozového parku. Velký důraz klademe na elektronizaci zdravotnické dokumentace a elektronickou komunikaci s poskytovateli akutní lůžkové péče. To vše by nebylo možné realizovat bez efektivní komunikace se zástupci všech nemocnic.

Stejně tak mezi naše priority patří modernizace výjezdových základen, zajišťování sociálních podmínek dle nových trendů, rozvoj podmínek pro psychologickou podporu zaměstnanců, podpora vzdělávání a řízení kvality, důraz na důležitost krizového řízení a připravenost, posílení výjezdových skupin za využití analýzy dostupnosti a zatížení výjezdových skupin, reálný finanční rozpočet, publikační a výzkumná činnost, nadstandardní spolupráce s Fakultou zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně či v neposlední řadě efektivní komunikace se zřizovatelem.

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje je tu pro vás. Jsme rádi za pochvalu, ale přivítáme i oprávněnou kritiku. Zároveň budeme rádi, když se na nás obrátíte se svými problémy, dotazy, postřehy i připomínkami. Vaší důvěry v plodný dialog si vážíme.

Mgr. Bc. Petr Bureš, MBA
ředitel organizace