Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace přijímá oznámení dle zákona na ochranu oznamovatelů. Níže naleznete veškeré oznamovací kanály spolu s popisem, jak oznámení podat a sledovat. S oznámením, které podáte, se může seznámit pouze příslušná osoba. Nikdo jiný nemá k oznámení přístup.

Příslušná osoba: Ing. Bc. Ondřej Kounovský, MBA

Telefon: +420 725 201 540

E-mail: kounovsky.ondrej@zzsuk.cz

 

ZPŮSOBY OZNÁMENÍ

Dle zákona umožňujeme odeslání oznámení všemi povinnými kanály, a to písemně, ústně a osobně.

  1. Písemně – Oznamovacím formulářem: www.nntb.cz/c/zzsuk

2. Ústně – Na telefonním čísle 475 234 124

3. Osobně – Na adrese ZZS ÚK, p. o., Sociální péče 799/7a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem

 

Jak komunikovat:

  • Uváděné informace musí být pravdivé.
  • Na podněty od anonymních oznamovatelů nebude brán zřetel. Oznamovatel musí být následně pro pověřeného řešitele jasně identifikovatelný. Totožnost oznamovatele se nedozví jiná osoba, než organizací pověřený řešitel, který je vázán mlčenlivostí.
  • Komunikujte slušně a s respektem. V opačném případě řešitel oznámení nebude na uváděný podnět reagovat.
  • Do oznámení patří pouze informace mající vztah k porušování pravidel organizace nebo škodlivé chování. Ostatní informace mohou být považovány za zneužívání tohoto systému.
  • Nejvhodnějším způsobem nahlášení je písemná forma s využitím webového nástroje na whistleblowing – odkaz ZDE . Lze však využít i další uvedené způsoby.

 

Směrnice Whistleblowing ZZS ÚK zde: SME-STR-02 Whistleblowing