Vážení pacienti a přátelé Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje,

Tato stránka slouží k zasílání vašich pochval, poděkování, podnětů k prošetření či zlepšení a také k zasílání stížností. Vaše zpětná vazba je pro nás velice důležitá, jelikož nám umožňuje neustále zlepšovat kvalitu námi poskytované péče.

Pochvala i poděkování jsou motivačním prvkem pro všechny naše pracovníky. Vnímají to jako formu ocenění za jejich náročnou práci, kterou vykonávají. Váží si těchto projevů a uvědomují si, že to není samozřejmostí.

Máte také možnost vyjádřit v souvislosti s poskytováním přednemocniční neodkladné péče svou nespokojenost, nebo podat podnět k prošetření či zlepšení. Při písemném zaslání musí být dokument čitelný, srozumitelný a musí v něm být uvedeny veškeré požadované náležitosti. Podání stížnosti řeší konkrétně zákon č. 372/2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Kdo může podat stížnost?

 1. pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta;
 2. osoba blízká v případě, že tak pacient nemůže učinit sám, a to s ohledem na jeho zdravotní stav, nebo pokud pacient zemřel;
 3. osoba zmocněná pacientem (potřeba doložit zmocnění).

Jak nám můžete sdělit svůj názor?

 1. vyplňte níže uvedený elektronický kontaktní formulář;
 2. můžete nám také napsat e-mail: info@zzsuk.cz;
 3. využít můžete i datovou schránku: emtmvtj;
 4. můžete nám i zavolat na telefonní číslo: 475 234 111;
 5. lze si stáhnout z této webové stránky Formulář pro zaslání stížnosti, který vyplňte, vytiskněte a zašlete na níže uvedenou poštovní adresu;
 6. na této adrese je možné i ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné.

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o.
Severní Terasa, Sociální péče 799/7a
400 11 Ústí nad Labem

Důležité informace

 1. anonymní zpětnou vazbou se nebudeme zaobírat. Z tohoto důvodu je zapotřebí vyplnit pravdivé kontaktní údaje;
 2. v případě stížnosti je nutné uvést co nejvíce detailních informací, abychom ji mohli řádně prošetřit;
 3. odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů v souladu s GDPR.

Děkujeme vám za váš čas a za to, že nám pomáháte zlepšovat naše služby.

  Jméno: *
  Příjmení:
  *
  E-mailová adresa:
  *
  Telefonní číslo:

  Jsem:
  *
  Jedná se o:
  *
  Datum události:
  *
  Přibližný čas události:

  Zpráva:
  *
  Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely poděkování, podnětu či stížnosti