Domů / Zodolnění výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje

Zodolnění výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje

Výstřižek EU Rozvoj

Název projektu: Zodolnění výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje
Finanční zdroj: Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Investiční priorita: 06.1.23 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0004412
Celkové náklady projektu: 7 700 198,00 Kč Výše dotace z ERDF + SR: 6 908 398,20 Kč
Termín realizace projektu: 2/2017 – 6/2022
Základní charakteristika a cíle projektu
Předmětem projektu je zodolnění výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (ZZS UK) za účelem zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, rizika: Extrémní sucho, Orkány a větrné smrště a Sněhové srážky, masivní námrazy.
Všechny aktivity směřují k hlavní aktivitě „Stavební úpravy stanice základní složky IZS.“, konkrétně se jedná o:
Stavební úpravy:
1. Výměna garážových vrat – Ústí nad Labem
2. Výměna garážových vrat – Teplice
3. Výměna garážových vrat – Chomutov
Pořízení vybavení staveb:
1. Klimatizační jednotka – Česká Kamenice
2. Klimatizační jednotka – Děčín
3. Klimatizační jednotka – Litoměřice
4. Klimatizační jednotka – Teplice
5. Klimatizační jednotka – Most
6. Klimatizační jednotka – Žatec
7. Klimatizační jednotka – Kadaň
8. Náhradní zdroje el. energie – Česká Kamenice
9. Náhradní zdroje el. energie – Ústí nad Labem
10. Náhradní zdroje el. energie – Teplice
11. Náhradní zdroje el. energie – Chomutov
12. Náhradní zdroje el. energie – Kadaň