Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace:

2022

Rada Ústeckého kraje usnesením č. 030/71R/2023 ze dne 24. 5. 2023  vzala na vědomí předložené výroční zprávy o činnosti a hospodaření příspěvkových organizací za rok 2022.

2021

Rada Ústeckého kraje usnesením č. 037/46R/2022 ze dne 22. 6. 2022 vzala na vědomí předložené výroční zprávy o činnosti a hospodaření příspěvkových organizací za rok 2021.

2020

Rada Ústeckého kraje usnesením č. 066/17R/2021 ze dne 2. 6. 2021  vzala na vědomí předložené výroční zprávy o činnosti a hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020.

2019

Rada Ústeckého kraje usnesením č. 050/100R/2020 ze dne 3. 6. 2020  vzala na vědomí předložené výroční zprávy o činnosti a hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019.

2018

Rada Ústeckého kraje usnesením č. 036/70R/2019 ze dne 5. 6. 2019  vzala na vědomí předložené výroční zprávy o činnosti a hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018.

2017

Rada Ústeckého kraje usnesením č. 035/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 vzala na vědomí předložené výroční zprávy o činnosti a hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009