EU SN-CZ

Plakát Projektu ZZS v3

Informace k projektu financovaného v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020

Opatření: Přeshraniční investice do výstroje a vybavení, zejména do speciální techniky a do společných informačních systémů a komunikačních platforem vč. nezbytných doprovodných stavebních opatření vztahujících se k jednotlivým projektům,

Prioritní osa: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik,

Investiční priorita: Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení

Projekt:

PODPORA PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ZDRAVOTNICKÝCH ZÁCHRANNÝCH SLUŽEB

FÖRDERUNG DER GRENZÜBERSCHREITENDEN ZUSAMMENARBEIT UND AUSBILDUNG IM RETTUNGSDIENST

Lead partner: 

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem

Partneři projektu:   

 • Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, příspěvková organizace, Palachova 35, Ústí nad Labem
 • DRK Bildungswerk Sachsen gGmbH, Bremer Str. 10d, 01067 Dresden (DRK – Deutsches Rotes Kreuz)
 • DRK Kreisverband Pirna e.V., Liebstädter Str. 4b, 01796 Pirna
 • DRK Kreisverband Dippoldiswalde e.V., Rabenauer Str. 45, 01744 Dippoldiswalde
 • DRK Kreisverband Sebnitz e.V., Schillerstr. 44a, 01855 Sebnitz
 • DRK Kreisverband Annaberg-Buchholz e.V., Robert-Schumann-Str. 5, 09456 Annaberg-Buchholz
 • Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH, Management Akademie Sachsen, Rudolf-Walther-Str. 4, 01156 Dresden

Obsah projektu:

Obsahem společného přeshraničního projektu jsou investiční a neinvestiční opatření realizovaná jak na české, tak na německé straně hranice.

CÍL PROJEKTU:

Cílem projektu je zajištění sasko-české spolupráce v oblasti zdravotnických záchranných služeb (ZZS) a k optimálnímu zabezpečení poskytování zdravotní péče pro obyvatele v příhraničí Ústeckého kraje, a současně rozvoj přeshraniční kooperace ve vzdělávání k posílení odborných, jazykových a interkulturních kompetencí zaměstnanců v oblasti ZZS a studentů a pedagogů v oboru zdravotnický záchranář.

Projektové aktivity: 

 • Analýza systému zdravotnické záchranné služby a jeho podmínek v Sasku a v ČR
 • Analýza strategií vzdělávání oboru zdravotnický záchranář v Sasku a v ČR
 • rozvoj společné strategie pro budoucí spolupráci zdravotnických záchranných služeb v příhraničním prostoru.
 • Příprava společných výukových/školicích programů, pořízení vybavení pro výuku/školení profesního vzdělávání při společných zásazích.
 • jazyková příprava – intenzivní týdenní kurzy (NJ / ČJ)
 • školení, semináře a konference záchranářů v jednotném poskytování péče
 • konání společných cvičení – 2x / rok (1x ČR, 1x SRN)
 • společné cvičení řidičů ZZS 2x za projekt
 • konání výměnných stáží záchranářů a lékařů (ČR / Sasko)
 • pořízení vybavení pro školení a řešení mimořádných událostí jednotlivými partnery

Doba realizace projektu:   1.říjen 2016 – 30.září 2019    

Hlavním cílem a přínosem je zlepšení spolupráce zdravotnických záchranných služeb v ČR a Sasku a tím zajištění řádově vyšší kvality a efektivity poskytování veřejných zdravotnických služeb díky znalosti a nastavení jednotných procesů a postupů, lepší komunikaci, integraci a využití společných prostředků.

Realizace projektu přispěje k zlepšení spolupráce zdravotnických záchranných služeb v rámci mezinárodní smlouvy uzavřené Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko „UJEDNÁNÍ O PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI ZDRAVOTNICKÝCH ZÁCHRANNÝCH SLUŽEB MEZI SVOBODNÝM STÁTEM SASKO A KARLOVARSKÝM KRAJEM A LIBERECKÝM KRAJEM A ÚSTECKÝM KRAJEM“ podepsané 25.11.2016 a tím k zajištění zvýšení kvality a efektivity při zajišťování přednemocniční neodkladné péče a při řešení mimořádných událostí na území Ústeckého kraje.

Leták k projektu zde: Letak DE_CZ_ZZS

Webové stránky projektu http://www.sos-sn-cz.eu/

Informace ze “Zahajovací konference k mezinárodnímu projektu s názvem Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných služeb” ZDE

a na webových stránkách Ústeckého kraje ZDE