Management

Mgr. Bc. Petr Bureš, MBA
ředitel

Jana Klapálková
asistentka ředitele

Ing. Alice Dolniaková Vlková
ekonomický náměstek
statutární zástupce ředitele

MUDr. Martin Macháč
náměstek pro léčebně
preventivní péči

Michal Kout
náměstek pro nelékařské zdravotnické profese

Ing. Bc. Ondřej Kounovský, MBA
náměstek řízení a kvality péče

Bc. Michal Urban
technický náměstek

PhDr. Mgr. et Mgr.
Patrik Christian Cmorej, Ph.D., MHA

vědecký sekretář

Mgr. et Mgr. Jan Trpišovský
vedoucí krizového řízení

PhDr. Otakar Fleischmann, Ph.D.
psycholog

Bc. Prokop Voleník
tiskový mluvčí / PR manažer

Ústecký kraj

AZZS

URGMED

FZS UJEP