Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace (dále jen ZZSÚK) vznikla k 1. 1. 2004 sloučením záchranných služeb působících v Ústeckém kraji k tomuto datu s výjimkou ZS Litoměřice, ZS Lovosice a ZS Roudnice nad Labem, které se k jednotnému vedení ZZSÚK připojily o rok později. Jednotné řízení systému poskytování přednemocniční neodkladné péče v Ústeckém kraji bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 52/22/2003 ze dne 17. 12. 2003.

Veškeré úkoly naplňuje ZZS ÚK, p.o. v rámci garantované věcné a odborné způsobilosti a při dodržování veškerých obecně závazných předpisů i norem nižší právní síly upravujících technické, hygienické, odborné i etické podmínky výkonu poskytování zdravotní péče s přihlédnutím ke specifikům odborné neodkladné péče.