Veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:

Všechny veřejné zakázky (až na povolené výjimky) s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 tis. Kč jsou zveřejněny na profilu zadavatele.

Název profilu zadavatele: ZZS Ústeckého kraje – veřejné zakázky

Pro zobrazení klikni na: Adresa profilu zadavatele

Profil zadavatele je zřízený v atestovaném elektronickém nástroji v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a splňuje požadavky prováděcích předpisů zákona, především vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody, a také vyhlášky č. 133/2012, o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.