O Projektu „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“ 

Projekt zaměřený na plošné racionální zpřístupnění časné defibrilace probíhá v Ústeckém kraji již od dubna 2011 a jeho hlavním organizačním a koordinačním článkem je Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje (ZZS ÚK); Krajský úřad Ústeckého kraje se od začátku podílí významnou měrou na jeho financování.

Podstatou projektu je vytváření celokrajské sítě automatizovaných externích defibrilátorů (AED), stacionárních i mobilních, v kontextu se sítí výjezdových stanovišť ZZS a s dojezdovými časy jejich posádek tak, aby pravděpodobnost úspěšného použití AED byla co nejvyšší (umístění AED na místa vysoce riziková z hlediska četnosti náhlé zástavy oběhu a zejména pak do těch oblastí s delšími dojezdovými časy profesionální zdravotnické pomoci, kde lze jako tzv. first- respondery (FR) využít příslušníky ostatních složek IZS.

Dalším článkem nezbytným pro fungování systému je existence krajského „registru“ AED v softwarovém prostředí operačního systému zdravotnického operačního střediska (ZOS), která umožňuje dispečerovi v indikovaných případech instruovat zachránce k jejich použití/ vyslat na místo FR s AED.

FR – poskytovatel první pomoci (first responder)

V našem krajském AED registru evidujeme aktuálně více než 450 přístrojů.

Aktivace 2011-2022:

▪ Aktivace celkem 1809

▪ Potvrzené NZO 869 (48,0 %)

▪ Podán defibrilační výboj 310 (35,7 %)

▪ Primárně přeživší 177 (20,4 %)

Z medicínského pohledu výsledky jasně dokazují pozitivní efekt časně provedené defibrilace na výsledky resuscitací. 

Z naší již několikaleté zkušenosti vyplývá, že pro co nejefektivnější využití AED je rozhodující správný výběr lokality pro jeho umístění (ideálně oblast s delším dojezdem ZZS i za standardních podmínek a místa s větší hustotou obyvatel).

 PROJEKT VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ DEFIBRILÁTORY PAD

PAD – veřejně přístupný defibrilátor (Public Access Defibrillator)

Celosvětový trend v rozmisťování veřejně přístupných automatizovaných externích defibrilátorů (PAD) dorazil již i do některých měst ČR (Brno, Praha atd.). Podstatou je umístění PAD do lokalit s předpokládaným vysokým rizikem vzniku náhlé zástavy oběhu (letiště, velká nádraží, nákupní a sportovní centra, turisticky vyhledávané památky….) tak, aby pravděpodobnost jejich použití byla co nejvyšší.

Faktory ovlivňující pravděpodobnost použití veřejného AED:

 • vhodná lokalita, viditelné označení přístroje
 • reálné dojezdové časy příslušné ZZS
 • přehled o PAD na ZOS – krajský registr AED, aktuální informace o stavu AED v softwarovém prostředí a jednoduché umožnění okamžitého použití přístroje v případě potřeby

Lokality doposud rozmístěných veřejných AED přístrojů v Ústeckém kraji:

 • zámeček Větruše v Ústí nad Labem
 • Hrad Střekov
 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – budova rektorátu
 • Pravčická brána
 • Komáří Vížka
 • ZOO Park Chomutov
 • Skanzen Zubrnice
 • Malá pevnost Terezín – Památník Terezín
 • Hlavní vlakové nádraží Ústí nad Labem
 • Děčínský Sněžník
 • Milešovka
 • Hora Říp
 • OC Fórum v Ústí nad Labem
 • Výstaviště Litoměřice
 • Město Chomutov – u. Zborovská a Žižkovo náměstí

Autor: Mgr. Bc. Lukáš Vais – vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS ÚK, p. o.

V případě, že jste svědky náhlého zástavy oběhu, postupujte dle tohoto doporučeného návodu: