Stanoviště letecké záchranné služby má v seznamu všech výjezdových základen zdravotnické záchranné služby výjimečné postavení a to nejen proto, že místo sanitního vozu využívá jako dopravní prostředek vrtulník.

Ten nabízí oproti klasické sanitce několik výhod, které určují ty podstatné indikace pro jeho využití: vrtulník se pohybuje vzduchem, lítá rychle a dostane se bez obtíží i tam, kde není vybudovaná potřebná infrastruktura na zemi. Rychlost a možnost dosažení i obtížně přístupného či zcela nepřístupného terénu jsou tedy jeho hlavními přednostmi, naopak jediným limitem jeho použití je počasí.

LZS je, stejně jako ostatní výjezdové skupiny, řízena a aktivována zdravotnickým operačním střediskem, které zároveň koordinuje i součinnost LZS s pozemními posádkami ZZS a ostatními složkami IZS.

Indikace pro aktivaci LZS jsou určené platným doporučeným postupem a zahrnují jednak situace, kdy je vážně nemocného pacienta z místa události nutné primárně směrovat do události vzdálenějšího specializovaného centra, a to co nejrychleji. Pak takové situace, kdy je použití vrtulníku indikované z důvodu snížení transportního traumatu, a nakonec i situace, kdy je nutno postarat se o pacienta v po zemi obtížně přístupném terénu.

Těmto indikacím odpovídá i požadavek na odbornost zasahující posádky, která je tvořena vysoce odborně erudovaným lékařem a záchranářem, kteří navíc procházejí speciálním výcvikem pro provádění speciálních záchranných prací v nepřístupném terénu.