Dlouholetý ředitel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Ilja Deyl skončil k 31. říjnu 2022 ve své funkci. Vzájemná spolupráce a vztahy, které se podařilo za ta léta mezi Ústeckým krajem a záchrankou vytvořit, jsou nyní na nadstandardní úrovni.

Image

MUDr. Deylovi se proto dostalo uznání na hejtmanství, kde ho v rámci krajského zastupitelstva ocenil, a to nejen za 19 let ve vedení záchranky, hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller. „Za jeho dlouholetou a zároveň vysoce obětavou práci, kdy vybudoval krajskou záchrannou službu jako špičkové zdravotnické zařízení, na které jsme právem hrdí, mu patří od Ústeckého kraje velké poděkování a uznání,“ řekl na začátku jednání zastupitelstva hejtman Jan Schiller.

Se svým ředitelem se přišlo před úřad rozloučit několik desítek kolegů a loučení to bylo dojemné pro všechny přítomné.

Image (1)

IMG_2410

IMG_2411

MUDR. Ilja Deyl

MUDr. Ilja Deyl, rodák z Ústí nad Labem, se po absolvování Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze vrátil do svého rodného města, aby zde začal kariéru úspěšného lékaře. Oslovil jej obor anesteziologie a resuscitace, ze kterého v roce 1979 získal atestaci 1. stupně a následně v roce 1985 atestaci 2. stupně. Od roku 1975 do roku 1986 pracoval v krajské nemocnici v Ústí nad Labem jako sekundární lékař anesteziolog. 
 
V letech 1986 až 1989 zde působil jako ordinář anesteziologicko-resuscitačního oddělení pro léčbu chronické a neztišitelné bolesti. Cestu na záchranku si našel již v roce 1978 a v roce 1990 se stal vedoucím lékařem Stanice záchranné služby města Ústí nad Labem. V listopadu 1991 byl jmenován ředitelem Záchranné služby města Ústí nad Labem, která se posléze v roce 1993 stala Územním střediskem zdravotnické záchranné služby v Ústí nad Labem, jako páteřní záchranná služba pod patronací Ministerstva zdravotnictví. K 1. lednu 2003 byla pak převedena spolu s ostatními záchrannými službami v kraji pod Ústecký kraj. Jako ředitel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje působil pod Ústeckým krajem od roku 2003, s tím, že celokrajskou působnost získala záchranná služba postupnou transformací všech záchranných služeb v Ústeckém kraji v roce 2005. V jejím čele pak MUDr. Deyl působí dodnes. 
 
MUDr. Ilja Deyl se od počátku devadesátých let jako člen komise Ministerstva zdravotnictví pro přednemocniční neodkladnou péči podílel na tvorbě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o zdravotnické záchranné službě. Od roku 1993 byl opakovaně zvolen do výboru Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, kde vedle odborných aktivit spolupracoval při tvorbě odborných podkladů pro právní ošetření problematiky zdravotnické záchranné služby a rovněž úzce spolupracoval při konstituování nového medicínského nástavbového oboru Urgentní medicína. V roce 1999 získal v tomto oboru atestaci. V letech 2000 až 2002 se jako člen komise Ministerstva zdravotnictví ČR podílel na přípravě Zákona o zdravotnické záchranné službě. 
 
MUDr. Ilja Deyl se profiloval nejen jako schopný lékař a manažer, ale také jako pedagog. Své odborné zkušenosti a znalosti předával jako externí lektor Katedry urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ. 
 
V průběhu své profesní kariéry se jako jeden z předních odborníků podílel na dalších mnoha aktivitách souvisejících s rozvojem oboru Urgentní medicína a pro mnohé z nás jsou jeho výsledky vzorem a inspirací.