Fyzické omezení násilné osoby „zakleknutím“ a jeho dopad na změny dýchání jsou předmětem společného výzkumu Fakulty zdravotnických studií UJEP a Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Jedná se o další společný výzkumný projekt, který byl podpořen z finančních prostředků Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Těšíme se na výsledky této pilotní studie.

IMG_7845

IMG_7846