V srpnu roku 2023 dokončil Ústecký kraj realizaci investiční akce „Přístavba objektu výjezdové základny Rumburk“. Radní pro oblast majetku a investic Tomáš Rieger, radní pro oblast zdravotnictví Radim Laibl, předseda výboru kraje pro zdravotnictví Milan Rychtařík a radní pro oblast finanční Jan Růžička dnes budovu slavnostně předali záchranářům.

V rámci investiční akce byla vybudována dvoupodlažní zděná přístavba ke stávajícímu objektu výjezdové základny Záchranné zdravotnické služby Ústeckého kraje v Rumburku. Tím došlo k rozšíření dosavadního zázemí pro zaměstnance a dále k rozšíření stávajícího objektu o dvě garážová stání vozidel a skladové prostory.

„Celkové investiční náklady přesáhly 23,4 milionu korun včetně DPH. Stavba trvala přesně jeden rok, od srpna 2022 do srpna 2023. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na realizaci stavby podíleli a pomohli tak záchranářům z Rumburku zajistit špičkové podmínky,“ řekl radní Ústeckého kraje pro oblast majetku a investic Tomáš Rieger

Součástí stavební akce bylo i nezbytné rozšíření stávajícího asfaltového nádvoří oploceného areálu výjezdové základny a realizace nutných přípojek a rozvodů energií. Dále byl vybudován otevřený ocelový přístřešek pro dvě sanitní vozidla. Instalován byl i záložní zdroj elektrické energie pro garážová vrata, vjezdovou bránu a nouzové osvětlení výjezdové základny. 

„Rozšířené zázemí pro záchrannou službu je jedním z kroků, kterými se Ústecký kraj snaží zajistit dostupnost zdravotnické péče ve Šluknovském výběžku. Na dalším zlepšování zdravotnických služeb v oblasti nadále pracujeme. Ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje pak usilujeme o zajištění nadstandardního vybavení všech základen záchranářů, protože je jejich práce nesmírně důležitá pro všechny občany kraje,“ doplnil Radim Laibl, radní Ústeckého kraje pro oblast zdravotnictví.

Nová přístavba výjezdové základny ZZS ÚK v Rumburku.
Slavnostního představení se zúčastnili zástupci Ústeckého kraje s vedením ZZS ÚK.
V prvním patře došlo k rozšíření zázemí pro záchranáře.
V prvním patře vzniklo rozšířené zázemí pro záchranáře včetně garážového stání pro sanitní vozidla a skladové prostory přístrojové techniky a zdravotnického materiálu potřebného pro poskytování přednemocniční neodkladné péče.

Zdroj: www.kr-ustecky.cz