Věděli jste, že mrtvice je třetí nejčastější příčinou úmrtí v České republice? Každých 30 minut v důsledku mozkové mrtvice někdo zemře, nebo se stane trvale invalidním.

Zásadní roli v péči o pacienty s mrtvící hrají zdravotnické záchranné služby. Právě na záchranářích je, aby provedli nezbytné kroky, které přímo ovlivní prognózu pacienta – od správné diagnostiky mozkové mrtvice přes volbu vhodné nemocnice a její informování o pacientově příjezdu až po zaznamenání potřebných údajů o pacientovi a jeho onemocnění.

A v péči o pacienty s mrtvicí jsme fakt dobří! Opakovaně jsme získali ocenění Diamond Status Iniciativy Angels za přednemocniční neodkladnou péči.

Kritickým článkem v řetězci péče o pacienty s mrtvicí je samotný pacient. Právě čas kontaktování zdravotnické záchranné služby pacientem či osobami v jeho okolí je faktorem, který významně ovlivní rozsah postižení. Každá minuta zpoždění zavolání na linku 155 od vzniku příznaků mrtvice znamená ztrátu 1,9 milionu nervových buněk.

Jakmile se u vás nebo vašeho blízkého vyskytne porucha řeči, spadlý koutek, porucha hybnosti končetin, náhlá krutá bolest hlavy či náhlá závrať, okamžitě volejte na tísňovou linku 155 .

Čas je mozek!

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace