Nabízíme k zhlédnutí reportáž o šikaně mezi nezletilými, ve které se k dané problematice vyjádřil PhDr. Otakar Fleischmann, Ph.D., psycholog ZZS ÚK.

Odkaz na reportáž zde: https://fb.watch/n1pZsB0YfM/

Podle psychologa Otakara Fleischmanna jde o typický projev násilí frustrovaných jedinců.

Projev slabosti a neúcty

„Jedná se o projev patologického násilí s úmyslem ublížit někomu druhému. Cílem těchto útoků bývá vždy někdo slabší. Je to projev slabosti a neúcty k druhému člověku. Důsledkem je, že útočníci se projevují jako zbabělci. Drtivá většina těchto patologických útočníků je deprivována, nejsou uspokojeny jejich potřeby lásky, bezpečí, sounáležitosti, chybím jim někdo, kdo je potáhne tím pozitivním směrem,“ reagoval pro CNN Prima NEWS Fleischmann, podle kterého přibývá na sociálních sítích videí zobrazujících násilí mezi dětmi.

„Je to patologický jev, a pokud se to nechá být, bude případů stále více,“ reagoval dále psycholog.

Více o incidentu zde: https://cnn.iprima.cz/vyhrozovani-i-surove-biti-unikla-dalsi-videa-z-napadeni-skolaka-jeho-vrstevniky-na-decinsku-411960