Ve dnech 19. a 20. června se v sídle ZZS Ústeckého kraje v Ústí nad Labem uskutečnily první státní závěrečné zkoušky studijního programu Zdravotnické záchranářství Fakulty zdravotnických studií UJEP. Své znalosti obhajovali studenti kombinované formy. Náročnost studia dokazuje skutečnost, že pouze polovina studentů zvládla tříleté bakalářské studium.

Novým bakalářům gratulujeme!

IMG_2666

V pondělí 19. června získalo osm studentů bakalářský titul.

IMG_2695

V úterý 20. června získalo svůj bakalářský titul dalších pět úspěšných studentů.

IMG_2743

Odborná komise státní závěrečné zkoušky.