Výsledek vyhledávání: zzsuk

Výsledky vyhledávání:

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpi...

Kontakty

Akutní zdravotní potíže, úrazy a jiné závažné stavy, výjezd sanitního vozidla – volejte vždy t...

Zdravotnické operační středisko (ZOS)

Zdravotnické operační středisko je centrálním pracovištěm operačního řízení, které pracuje v nepřetr...

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje

Záchranná služba Ústeckého kraje je zřízena Ústeckým krajem jako samostatná příspěvková organizace t...

Letecká záchranná služba

Stanoviště letecké záchranné služby má v seznamu všech výjezdových základen zdravotnické záchranné s...

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace (dále jen ZZSÚK) vznikla k 1. ...

Úvodní slovo hejtmana Ústeckého kraje

Vážení spoluobčané, jménem Ústeckého kraje vás vítám na webových stránkách jedné z našich příspěvkov...

Ústecký kraj

AZZS

URGMED

FZS UJEP