IMG_2353

V pondělí 12.6.2023 se uskutečnilo první jednání vedení ZZS Ústeckého kraje o navázání přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotnické záchranné služby se zástupci Okresního úřadu z Budyšína (Bautzen). Zájem z německé strany o spolupráci s naší ZZS projevil dr. Bernd Brenner a Thomas Scheffel.  Téma jednání byla příprava projektu s lokálním charakterem přeshraniční spolupráce v rámci Fondu malých projektů (FMP).

Možné oblasti společné spolupráce se zaměřují na jednodenní vzdělávací akce lékařů ZZS, společné školící akce personálu ZZS, vzájemné hospitace zdravotnických operačních středisek, hospitace zdravotnických záchranářů a lékařů ZZS či účast na cvičení pro řešení mimořádných událostí s hromadným postižením zdraví a osob.

Zatím je vše v jednání a případné zahájení prvních aktivit by se mohlo uskutečnit roce 2024.