Safety road 2023 – preventivní projekt zaměřený na mladé řidiče V průběhu tří dnů z 19.-21.9.2023 byl v Ústí nad Labem v budově krajského úřadu a v Mostě v budově magistrátu města realizován projekt s názvem SAFETY ROAD – prevence pro mladé řidiče. Hlavními partnery bylo Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Krajský úřad Ústeckého kraje a Ministerstvo dopravy – BESIP. Jednalo se již o desátý ročník úspěšného projektu, během kterého jsou osloveny stovky mladých lidí ve věku 17-19 let. Mladých lidí, kteří již buď jsou držiteli řidičského průkazu, nebo jimi do budoucna budou. Z policejních statistik vyplývá, že Ti, co vlastní řidičák zhruba dva roky, tak se ze 30 procent stávají viníky dopravních nehod. V každém roce tento projekt stavíme na tragické dopravní nehodě, při které zemřeli mladí lidé. Bohužel i v letošním roce jsme jich zaznamenali celou řadu. Rovněž letos byl tento projekt povýšen o nezastupitelnou část a opět jsme oslovili Krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje a Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje. Tato volba se již v předešlých letech ukázala jako velice správná a kruh Integrovaného záchranného systému tím byl uzavřen. Jedná se o nezastupitelné tři složky IZS, které se na místech tragických nehod denně setkávají. Preventivního projektu se v průběhu tří dnů zúčastnily stovky studentů studentů středních škol, gymnázií a učilišť z Ústecka a Mostecka. Z akce odcházeli s mnoha zážitky, kdy si mohli vyzkoušet brýle simulující stav pod vlivem alkoholu a pod vlivem drog, simulátor nárazu v 30km rychlosti, poskytnout první pomoc a seznámit se s prací IZS na místě mimořádné události. Ze zpětné vazby, která se nám postupně dostává, byla akce studenty velmi pozitivně vnímána a atmosféra v sále nasátá emocemi ve studentech a i učitelích zanechala hluboký dojem. Zdroj: https://www.policie.cz/clanek/safety-road-2023-preventivni-projekt-zamereny-na-mlade-ridice.aspx IZS Safety Road 2023 Tři dny se věnovali studentům Veronika Hyšplerová (Krajské ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje), Jan Dvořák (HZS ÚK) a Prokop Voleník (ZZS ÚK).
Letošní 10. ročník se uskutečnil v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem a na Magistrátu města Most.
Projektu se zúčastnili stovky studentů ze střední škol. Více informací také na: https://www.kr-ustecky.cz/safety-road-ma-pomoci-zachranovat-zivoty/d-1780211