V uplynulém týdnu se naši záchranáři a lékaři zúčastnili odborného semináře zaměřeného na péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Tentokrát byl seminář připraven ve spolupráci s odborníky z Iktového centra mostecké nemocnice a Iniciativy Angels.

Seminář byl rozdělený do dvou částí. První část byla věnována přednášce o přístupu a diagnostice pacienta s CMP s důrazem na vyhodnocení hlavních a vedlejších příznaků CMP. Přednáška obsahovala i názorné videonahrávky jednotlivých příznaků. Praktická část probíhala přímo u pacientů, kteří byli s návštěvou našich záchranářů seznámeni a souhlasili s ní. V této praktické části bylo možné si vyzkoušet komplexní neurologické vyšetření několika pacientů, kteří byli v nedávné době postiženi CMP.

V závěru semináře proběhla diskuze nad společnými postupy a neurologům iktového centra jsme prakticky ukázali naše možnosti vedení elektronické výjezdové dokumentace, především záložky CMP. Společně jsme se shodli, že naše dokumentace obsahuje vše potřebné a je plně vyhovující potřebám iktového centra. Došlo také na otázky směřující k vzájemné spolupráci a jejího zlepšení. Bylo příjemným zjištěním, že je naše spolupráce velmi dobře nastavena a žádný zásadní problém nebyl nalezen. Touto cestou děkujeme primáři neurologického oddělení MUDr. Jánu Mackovi a jeho týmu a Mgr. Martinu Liptayi, Ph.D. z Iniciativy Angels.

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace dlouhodobě vykazuje výborné výsledky v přednemocniční neodkladné péči o pacienty s CMP, za které opakovaně získala prestižní ocenění Diamond Status.