Image (4)

V úterý 10. května byla v Lovosicích slavnostně představena nová výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Výjezdová základna vznikla hned vedle výjezdové stanice profesionálních hasičů v části Nové Klapý. Na financování této investiční akce chce kraj použít především prostředky z evropských dotací. Realizaci stavby zatím uhradil ze svého rozpočtu.
Od března letošního roku je již v provozu nová výjezdová základna Záchranné zdravotnické služby Ústeckého kraje (ZZS ÚK) v Lovosicích, v ulici Siřejovská. „Dosavadní působení v pronajatých prostorách v objektu města Lovosice v ulici Přístavní již nebylo pro své rozměry a dispozice pro zázemí výjezdových skupin ZZS, včetně parkování i údržbu sanitních vozidel, dostačující. Navíc byly tyto prostory situovány v záplavové oblasti,“ popsal důvod výstavby nové základny ředitel krajské záchranné služby Ilja Deyl.

Slavnostního představení nového objektu se zúčastnil hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller společně s dalšími představiteli Ústeckého kraje – radním pro oblast zdravotnictví Radimem Laiblem, radním pro oblast finanční Janem Růžičkou, radním pro oblast investic a majetku Tomášem Riegerem, předsedou Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje Milanem Rychtaříkem – a se zástupci složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje (IZS ÚK).
Jsou to právě záchranáři, kteří jsou většinou na místě první hned po hasičích. Podpora záchranářů je tedy nezbytná. Nejen, že je to morální potřeba, ale je to současně nezbytné pro to, abychom uchránili životy občanů, které v kraji máme. A nejen v kraji,“ uvedl hejtman Jan Schiller. Zdravotníky přijel do nového objektu podpořit také starosta města Lovosice Milan Dian.
Investorem výstavby nové výjezdové základny byl Ústecký kraj, přičemž investiční náklady na realizaci stavby byly téměř 49 milionů korun (včetně DPH). Stavba probíhala v období od června roku 2020 do ledna letošního roku. Zhotovitelem stavby byla společnost HARTEX CZ, s. r. o., se sídlem v Litoměřicích, projektantem a technickým dozorem stavebníka při realizaci stavby byl Miroslav Polerecký.
Objekt výjezdové základny je dvoupodlažní nepodsklepenou novostavbou. Vzniklo zde kompletní zázemí pro zaměstnance (pokoje, kanceláře, denní místnost pro zdravotníky, kuchyňka s jídelnou, šatny se sprchami, WC, úklidové a technické místnosti), včetně garáží pro čtyři sanitní vozidla a ruční myčkou vozidel s napojením na odlučovač ropných látek. Nový objekt poskytuje dostatek místa nejen pro manipulaci a práci se zdravotnickými pomůckami, ale především disponuje potřebnými skladovými prostory.
Zázemí zde získává jedna výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci (RLP) a jedna výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci (RZP). V současnosti se na výjezdové základně v nepřetržitém provozu střídá celkem 24 zaměstnanců.
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o., poskytuje v současnosti přednemocniční neodkladnou péči z celkem 21 výjezdových základen v Ústeckém kraji. Nepřetržitý provoz je zajištěn 47 pozemními výjezdovými skupinami a jednou základnou letecké výjezdové skupiny v Ústí nad Labem (10x RLP, 3x RV-RLP, 34x RZP).
V roce 2021 ZZS ÚK přijala, vyhodnocovala a řešila více než 148 tisíc tísňových volání, v průměru cca 406 přijatých tísňových volání za 24 hodin. Na základě těchto tísňových volání bylo následně realizováno více než 96 tisíc výjezdů ZZS ÚK za kalendářní rok, což činí průměr 263 výjezdů za den. Počet přijatých tísňových volání i počet realizovaných výjezdů ZZS ÚK každým rokem narůstá.
Image
Ředitel krajské záchranné služby Ilja Deyl pronesl krátké úvodní slovo.
Image (1)
Výstavbu nové výjezdové stanice ohodnotil kladně ve svém projevu také hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (na snímku vedle mluvčího ZZS ÚK Prokopa Voleníka).
Image (2)

Zprava: krajský radní pro oblast investic a majetku Tomáš Rieger, krajský radní pro oblast finanční Jan Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje Milan Rychtařík a krajský radní pro oblast zdravotnictví Radim Laibl

Image (3)
Slavnostní přestřižení pásky. Vlevo starosta města Lovosice Milan Dian, vpravo ředitel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Ilja Deyl.
Image (4)
Nová výjezdová základna ZZS ÚK v Lovosicích.
Image (5)
V objektu základny jsou garáže pro čtyři sanitní vozy.