Dne 19.09.2023 proběhlo pravidelné zasedání Komise pro krizový management Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge, kde se projednávalo nejen shrnutí 30. let činnosti komise, ale také důležité informace k programu Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 2021 – 2027, Fond malých projektů se zaměřením na požární ochranu, zdravotnické záchranné služby a civilní ochranu. Cílem setkání bylo v neposlední řadě projednání projektových záměrů v následujícím období a vyhodnocení již zrealizovaných projektů.

Jednání se zúčastnil Ing. Marcel Kucr, vedoucí Oddělení krizového řízení Krajského úřadu Ústeckého kraje a Mgr. et Mgr. Jan Trpišovský, vedoucí krizového řízení ZZS Ústeckého kraje.

20230919_105217

Zasedání komise se uskutečnilo na Magistrátu města Most.

Výstřižek

Jednání komise se zúčastnili Marcel Kucr a Jan Trpišovský.