Svými podpisy dnes uzavřeli děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc. a ředitel ZZS Ústeckého kraje Mgr. Bc. Petr Bureš, MBA smlouvu o vzájemné spolupráci a podpoře mezi FZS UJEP a ZZS ÚK. Slavnostní akt se uskutečnil v sídle ZZS Ústeckého kraje v Ústí nad Labem. Smlouva deklaruje podporu a zájem spolupracovat v oblastech rozvoje vzdělávání, výzkumu, vývoje a další tvůrčí činnosti.

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje se stává odborným pracovištěm Fakulty zdravotnických studií UJEP.

IMG_2612

IMG_2619

IMG_2633

IMG_2640