Výsledky vyhledávání:

Odborné pracoviště FZS UJEP

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje získala statut Odborného pracoviště Fakulty zdravotnic...

Na půdě ZZS ÚK proběhly první státnice studentů zdravotnického záchranářství FZS UJEP

Ve dnech 19. a 20. června se v sídle ZZS Ústeckého kraje v Ústí nad Labem uskutečnily první státní z...

Reportáž České televize o spolupráci FZS UJEP a ZZSÚK

Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje navštívila Česká televize. V simulačním bytě, který ...

Výsledky společného výzkumu ZZSÚK a FZS UJEP předneseny na XXVIII. Dostálových dnech urgentní medicíny v Ostravě

Ostrava hostila ve dnech 25. až 27. října XXVIII. kongres Dostálovy dny urgentní medicíny. Tradičně ...

Na Fakultě zdravotnických studií UJEP si převzali první absolventi – záchranáři své diplomy.

Historicky první zdravotničtí záchranáři kombinované formy studia převzali 19. října bakalářské dipl...

ZZS ÚK se stala odborným pracovištěm Fakulty zdravotnických studií UJEP

Svými podpisy dnes uzavřeli děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc. a...

Simulační centrum Fakulty zdravotnických studií UJEP připravuje studenty pro své zdravotnické profese

Nejen získání teoretických znalostí a vědomostí je zapotřebí pro budoucí zdravotnické profese studen...

Otevření nové budovy Fakulty zdravotnických studií UJEP

Dne 22. 9. 2022 bylo slavnostně otevřeno nové sídlo Fakulty zdravotnických studií UJEP v areálu Masa...

Příběh UJEP: Otakar Fleishmann

Psycholog PhDr. Otakar Fleishmann, Ph.D. v příběhu Univerzity J.E.Purkyně. Příběh přehrajete kliknut...

Ústecký kraj

AZZS

URGMED

FZS UJEP